Έχει πλάκα να κάνεις κάτι που δεν μπορεί να γίνει.

Ημερολόγιο Γεγονότων

2013-09-30 19:46

Νέο γεγονός

Αυτό είναι ένα δείγμα περιγραφής γεγονότος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την περιγραφή όπως επιθυμείτε, ή ακόμη και να απαλείψετε ολόκληρο το γεγονός

Αναζήτηση στο site