Έχει πλάκα να κάνεις κάτι που δεν μπορεί να γίνει.

Η έννοια του μεταμοντερνισμού στον 20ο αιώνα.

2013-10-10 20:31

Ο μεταμοντερνισμός άρχισε να αναδύεται μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και σταδιακά άρχισε να κυριαρχεί, όπως γίνεται στις μέρες μας. Άλλα τι σημαίνει η έννοια «μεταμοντερνισμός ; O μεταμοντερνισμός είναι μία κατάσταση, κυρίως δημιουργική, κατά την στην οποία κυριαρχεί μια ασάφεια και μία έλλειψη οργάνωσης και δημιουργίας. Το άτομο έχει πολλές επιλογές και ελάχιστους ως καθόλου περιορισμούς. Όπως το χαρακτήρισε και ο Τέοντορ Αντόρνο, ο μεταμοντερνισμός έχει ως στόχο να γίνουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε τι είναι. Σε αυτό το είδος υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη περιπλοκότητα και αντίφαση. Ο μεταμοντερνισμός αναπτύχθηκε κυρίως με την ανάδειξη νέων αντιλήψεων στο επίπεδο των καλλιτεχνημάτων όπως για παράδειγμα στην λογοτεχνία, την ποίηση και γενικότερα στις καλές τέχνες. Όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια των ανθρώπων να εντοπίσουν καινούρια πράγματα που θα είναι εντυπωσιακά και πρωτοπόρα. Καθοριστικό ρόλο για την εξήγηση αυτού του φαινομένου έχει η ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και η γενικότερη κρίση που επικρατεί και οδηγεί τους ανθρώπους σε νέες πιο εξελιγμένες μορφές έκφρασης. Ο μεταμοντερνισμός αφήνει στην άκρη οτιδήποτε έχει σχέση με την ορθολογικότητα, δίνει βάση στον αυθορμητισμό του ανθρώπου για να δημιουργήσει ότι αυτός θέλει χωρίς καμία απολύτως δεύτερη σκέψη. Η τέχνη γίνεται αντιληπτή σας ένα είδος παιχνιδιού όπου η φαντασία έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στον μεταμοντερνισμό και την φιλοσοφία ; Σαφώς και υπάρχει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί ο Nietzsche , ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει για την μετάβαση του ανθρώπου στον Υπεράνθρωπο, καθώς και τον σχηματισμό διαφορετικής αντίληψης για την ζωή. Τίποτα πια δεν πρέπει να βασίζεται στην λογική. Σημαντικός φιλόσοφος-υποστηρικτής του μεταμοντερνισμού είναι ο Γάλλος Lyotard. Ο Γάλλος φιλόσοφος θεωρεί ότι η μεταμοντέρνα κατάσταση προήλθε από την έκρηξη της μοντέρνας κατάστασης. Για το Lyotard, υποκείμενο, παράσταση, σημασία, σημείο κι αλήθεια είναι κρίκοι μιας αλυσίδας η οποία πρέπει να σπάσει ως όλο. Ο αισθητικός μεταμοντερνισμός εμφανίζεται με χαρακτηριστικό τρόπο στο Lyotard ως ριζοσπαστικός αισθητικός μοντερνισμός. Ενώ σημαντική είναι και η άποψη ενός άλλου φιλοσόφου, ο οποίος φαίνεται να είναι υποστηρικτής του μεταμοντερνισμού, και μιλώ για τον Kierkegaard ο οποίος θα μας πει ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στον άκρατο ορθολογισμό αλλά στην εσωτερικότητα του ανθρώπου. Η εσωτερικότητα είναι η μόνη αλήθεια, εκείνη στο βωμό της οποίας αξίζει κανείς να θυσιάσει την ανθρώπινη του ύπαρξη.  

 
 
 
 
 
Του 
Δημήτρη Γ. Καραθανάση
Φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Αναζήτηση στο site