Έχει πλάκα να κάνεις κάτι που δεν μπορεί να γίνει.

Υπάρχει φιλελευθερισμός στις μέρες μας ;

2013-10-21 20:22

  Τον φιλελευθερισμό μπορούμε να τον ορίσουμε ως έναν σύνολο ιδεών που στοχεύει στην ελευθερία των ανθρώπων. Η ελευθερία αυτή μπορεί να είναι οικονομική, πολιτική ή κοινωνική. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την ιδεολογία το κράτος παρεμβαίνει όσο το δυνατό λιγότερο στην ατομική ιδιοκτησία καθώς και γενικότερα στην λειτουργία των αγορών. Ο φιλελευθερισμός συνδέεται με τον Adam Smith o οποίος μάλιστα θεωρείται και ως πατέρας των ελεύθερων αγορών. Μέσα από αυτού του είδους ιδεολόγημα γεννήθηκαν σημαντικές έννοιες όπως είναι το συνταγματικό δίκαιο, τα ατομικά συμφέροντα και δικαιώματα. Λειτούργησε, και ίσως σε κάποιες χώρες λειτούργει, ως μια ηθική πολιτική που ήθελε το συμφέρον του απλού πολίτη και την προστασία των δικαιωμάτων του. Επιτρέπει το κάθε άτομο που έχει τις ικανότητες και τις πρωτότυπες ιδέες καθώς και την θέληση να καταφέρει να επιτύχει την δημιουργική και την παραγωγική ανάπτυξη. Αυτό γίνεται για τον λόγο ότι υπάρχει ελευθερία αγοράς, κατανάλωσης, μετακίνησης ανθρώπινου δυναμικού και προϊόντων και το πιο βασικό είναι ότι υπάρχει ελευθερία από ασφυκτικούς γραφειοκρατικούς και φορολογικούς περιορισμούς. Κάτι βέβαια που στην χώρα μας δεν ισχύει αφού αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι οι υψηλοί φόροι και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε οτιδήποτε. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους της μη ανάπτυξης της χώρας μας, η έλλειψη του φιλελευθερισμού. Στην μέρες μας βλέπουμε αρκετούς να αντιδρούν απέναντι στον φιλελευθερισμό για τον απλό λόγο ότι έχουν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που ίσως τα χάσουν αν επικρατήσει η φιλελεύθερη πρακτική. Αυτοί που φοβούνται, λοιπόν, είναι αυτοί που έχουν τα μονοπώλια και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν τον ανταγωνισμό αλλά και όσοι κατέχουν δημόσιες θέσεις. Ο φιλελευθερισμός στην χώρα μας έχει περιθωριοποιηθεί από ανθρώπους που κοιτάζουν το δικό τους συμφέρον και όχι το συλλογικό και δυστυχώς όσο θα συνεχίζεται αυτό οι καιροί θα δυσκολεύουν...

 Του

Δημήτρη Γ. Καραθανάση

Φοιτητή Φιλοσοφικής Σχολής

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναζήτηση στο site